EU voor de burger
Op het moment werken we nog aan de vertaling in het Nederlands, we hopen zo snel mogelijk klaar te zijn. We publiceren iedere dag iets nieuws op deze pagina... De Engelse en Duitse pagina`s zijn klaar.

De roep naar demokratie

Ierland heeft het bewezen: De toekomst van de EU wordt, zoals de bureaukraten op de ministeries het willen, aan de kiezers voorbij, wie niet het juiste kiest moet gewoon nog een keer kiezen. Dat maakt het Ierse referendum tot een perfekt voorbeeld van het opofferen van de demokratie om economische belangen door te zetten.
Het heeft u misschien verbaasd dat er geen grote verontwaardiging was onder EU politici dat het verdrag van Nice en eigenlijk de gehele EU politiek aan de wil van de burger voorbij gaat, sterker nog er was alleen verontwaardiging dat er alweer EU burgers zand in de machine gestrooid hadden. Eigenlijk is dat ook geen wonder, daar wereldwijd en dus ook in de EU bepalende processen en verdragen, zoals bijvoorbeeld de wereld-handelsovereenkomst, toenemend door niet gekozen organen (WTO) achter gesloten deuren worden besloten.
Daardoor weten mensen (burgers) niet meer met welke argumenten beslisingen tot stand komen. Daardoor is het bijna voorgeprogameerd dat de interesse van mensen nalaat en dat is door economische lobbygroepen, en politici die zich maar al te vaak als marionetten opstellen, ook zeer gewenst.
Zogezien is het geen verrassing dat er tot op de dag van vandaag geen Europese grondwet is en al helemaal geen basisdemokratische elementen en die zullen er ook niet komen als het aan de verantwoordelijken ligt. Niet omdat dit zo moeilijk is te realiseren is, maar omdat het nooit van de verantwoordelijke politici is gewenst.
Niet voor niets werd het idee van een Europese economische gemeenschap het eerst door de zakenwereld geopperd.
Een strategie die tot op de dag van vandaag succes heeft: De ware bedoelingen van de heersende koalitie van naamloze EU bureaukraten en economische lobbygroepen worden niet in het openbaar besproken daar ze maar al te goed weten dat voor hun doelstelling bij de kiezer geen meerderheid te vinden is. Belangrijke en niet in het openbaar besproken thema`s, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een Europese interventiemacht die niet alleen een verdedigingsleger moet worden, maar vooral een militair instrument van de EU landen wordt om bijvoorbeeld de energieverzorging zeker te stellen. Humanitaire aspekten, zoals bijvoorbeeld de bescherming van mensenrechten zijn meestal slechts een dekmantel waaronder de interessen van de europese economische machten worden verborgen.
In de chefetage van de EU interventiemacht zitten ambtenaren, militairen en diplomaten maar geen gekozen politici.
Daarom voeren wij een kampagne om de debatten en besluitstruktuur in de EU te demokratiseren. Wij eisen een referendum, naar Iers voorbeeld, in alle EU landen. Zòn referendum laat niet alleen de werkelijke mening van de EU burgers zien, het zou ook een begin kunnen zijn om de EU van de grote bedrijven tot een EU van de mensen te reformeren.
Altijd het laatste nieuws over de EU, akties tegen de EU, Genua en meer:

Subscribe to euvoordeburger
Powered by groups.yahoo.com